BATTERIKAPASITET

Et helt nytt fulladet blybatteri har 100% av sin kapasitet (Ah) ved ca +25°C

En kald vintermorgen når temperaturen kanskje ligger på -25°C vil du kun ha ca 55% av kapasiteten tilgjengelig i batteriet
Dette kommer av at den indre motstanden i batteriet øker jo kaldere det er.
I tillegg til en lavere kapasitet i batteriet vil også en bil gjerne ha kald motor med «seig» olje samt at man setter på varme og annet utstyr som trekker mye strøm. Det er derfor viktig at batteriet er i god kondisjon og at man har en god lader med temperaturkompensering tilgjengelig.
Med Sønnaks Carbon boost teknologi vil man også ha et batteri som har opptil 50% bedre lademottaklighet.

 

Ved å dra temperaturen opp og ned så ser du hvilken kapasitet et blybatteri har i de ulike temperaturene.
BATTERIKAPASITET 100.0 %