Selvutlading av batterier i lager (når batteriet ikke er i bruk):
Ved å måle hvilespenningen (V) på batteriet kan man se graden av selvutlading. Selvutlading  på et rent og tørt batteri (uten krypstrømmer) , er i tid og %  konstant. Dette er uavhengig av hvor stort batteriet (Ah) er, men den påvirkes av temperaturen.

Utlading ved belastning/forbruk:
Ved en belastning/forbruk på batteriet, vil utladingstiden være avhengig av størrelsen (Ah). I eksemplet på neste side gjøres beregningen av selvutlading og belastning/forbruk ut fra et vanlig 70Ah bilbatteri.

 

Noen praktiske eksempel for bil og batterispenning:

Hvilespenning (V)
Kapasitet (Ah)
Kommentar

12,75 V
12,4 V
12,1 V
11,7 V
11,5 V

100 %
70 %
50 %
25 %
0 %

Fulladet
Ingen startproblem
Startproblem i kulde
Startproblem i varme
Tomt batteri

Gjør din beregning her

Batteriutlading. Her kan du se hvordan et 12 V blybatteri påvirkes av selvutlading, temperatur og strømforbruk
og når du bør lade batteriet for best mulig livslengde

Alle batterier har en viss selvutlading og den påvirkes av temperaturen i batteriet.
Et absolutt fulladet blybatteri holder en hvilespenning på ca 12,75 V. En hvilespenning på ca 12,5 V eller høyere, regnes som et bra ladet batteri. Hvis den går under 12,4 V i en lengre periode så akselererer sulfateringen og vanskeligjør ladingen.
Det er derfor viktig at batteriets hvilespenning holdes på et høyt nivå, også når batteriet ikke er i bruk. Dette gjelder for eksempel i fritidsbåter, motorsykler eller annet hvor sesongen er tidsbegrenset. Hvis man også belaster batteriet med et forbruk (alarm, lyspære, eller annet), vil batteriet gå raskere tom for strøm.
Et batteri som ikke er i bruk, bør forvares svalt og tørt.

1 Velg belastning/forbruk

Ingen belastning/forbruk (frakoblet Ca/Ca batteri)
Parkert bil, belastning f. eks. alarm eller klokke (70 Ah batteri)
Belastning 3 W, f.eks en lyspære (70 Ah batteri)
Belastning 35 W, f.eks. parkeringslys (70 Ah batteri)

2 Velg temperatur i figuren ved å dra den blå ruten opp og ned

3 Resultat

12,5 V / 80% Ah etter 7 måneder
12,4 V / 70% Ah etter 10 måneder
11,5 V / 0% Ah etter 36 måneder
Batteriets spenning (V) og kapasitet (Ah) i %
Tid
12.75 V
100% Ah
12.5 V
80% Ah
12.4 V
70% Ah
11.5 V
0% Ah
Ok
Bør lades
Må lades
12,5 V etter
7 måneder
Bør lades
12,4 V etter
10 måneder
Må lades
11,5 V etter
36 måneder
Tomt batteri