NYE REGLER VED SALG AV TØRRE MC-BATTERIER

Fra februar 2021 vil en ny europeisk forskrift (2019/1148) forby salg av syrepakker til sluttbrukere når de inneholder svovelsyre i konsentrasjoner over 15 % WoW (vekt på vekt). Dette betyr at forhandlere ikke lenger kan selge syrepakker sammen med tørre motorsykkelbatterier.

Motorsykkelbatterier fylt med svovelsyre (fabrikkfylte) kan selges som før. 

Forhandlere har to alternativer:

  • Fyll og klargjør tørre batterier for sluttbrukeren ved salg
  • Bytt til lignende fabrikkfylte batterier som er unntatt fra forskriften

Se veiledning for syrepåfylling her. 

Våren 2021 lanserer Exide seks nye AGM Ready-batterityper i sortimentet for å imøtekomme forhandlere som ønsker å tilby fabrikkfylte batterier klare til å selges, i stedet for tilsvarende tørre batterier. Disse er ideelle for forhandlere som ønsker å unngå syrefylling på stedet. Resten av serien forblir uendret.

Mer informasjon om de nye batteriene blir tilgjengelig ved lansering.