HISTORIE OM SØNNAK

Exide Technologies AS tidligere Anker Batterier AS og Sønnak Batterier AS var opprinnelig to separate virksomheter – Francis Sønnichsen og Marinens Akkumulatorfabrikk. Sønnak kan føre sin historie helt tilbake til 1910 og er et stykke norsk industrihistorie.

Ingeniør Francis Sønnichsen, født i Risør 31.7.1881, startet sin elektriske forretning i Kristiania den 10. november 1910 med kontor i Rådhusgaten. Ingeniør Sønnichsen var den gang den eneste norske eksperten på akkumulatorer i Norge. Han hadde erfaring fra en tysk akkumulatorfabrikk hvor han hadde vært virksom siden 1902. Forretningen utviklet seg hurtig og det ble installert en rekke nyanlegg og utført reparasjoner av stasjonære batterier over hele landet. Materialet ble kjøpt fra Tyskland. Etter første verdenskrig, da all forbindelse med Tyskland var brutt for en periode, reiste Ingeniør Sønnichsen til England på diplomatpass med spesielle anbefalinger fra Forsvarsdepartementet. Her sluttet han kontrakt med Exide om import av batterier til Norge.

Etter hvert ble det større og større import av andre utenlandske batterier og med det begrensede batterimarkedet som var den gang ble batteriavdelingen satt i bakgrunnen til fordel for Rørvalseverket og den elektriske forretningen (senere Sønnico).

EGENPRODUKSJON OG NY FABRIKK
I 1933 besluttet Francis Sønnichsen å forsøke å få mer liv i akkumulatoravdelingen. Hittil hadde firmaet importert ferdige batterier fra England. Det viste seg umulig å konkurrere på dette grunnlaget og man gikk over til å sette sammen batteriene i Norge da enkelte deler ble støpt her.

Den økte satsingen på akkumulatorvirksomheten medførte at Sønnich Sønnichsen, nevø¸ av Francis Sønnichsen, kom sterkere inn i bildet. Det var Sønnich Sønnichsen som kom til å stå for videreutviklingen av batterivirksomheten. Høsten 1938 ble det besluttet å begynne egen produksjon og A/S Sønnichsen Rørvalseverket bygget lokaler i tilknytting til sin fabrikk i Sandakervn. 116. A/S Francis Sø¸nnichsen hanglet seg gjennom krigen ved å gjøre reparasjoner for den norske sivilsektoren. I tilknytning til de leide lokalene ble det i 1945 bygget en ny fabrikk på ca. 300m2. De første årene etter krigen ble usedvanlig gode år for bedriften. Utfordringen var å skaffe nok varer. Det var ingen kunst å selge. Fra 1949 ble konkurransen skjerpet og salget av bilbatterier gikk ned helt til 1952 da salget igjen begynte å stige. Som følger av den stigende omsetningen ønsket de nå å flytte til nye lokaler. I 1954, etter langvarig arbeid og som følger av heldige omstendigheter lyktes de å få tak i en tomt på 9500 m2 i Nydalen. Høsten 1958 ble den da topp moderne fabrikken på Ringveien i Oslo åpnet. Fabrikken med sin karakteristiske arkitektur ble et landemerke for bilister. I 1970 ble firmanavnet endret fra Francis Sønnichsen A/S til Sønnak Batterier A/S.

OPPKJØP OG SPESIALISERING
I 1972 ble Sønnak Batterier AS solgt fra Sønnichsen familien til Anker Batterier AS. Dette medførte en spesialisering av startbatterier i Oslo-fabrikken og industribatterier i Horten-fabrikken. Hovedaksjonæren i det nye selskapet var Industridepartementet. De to selskapene utviklet seg parallelt som to selskaper hvor Sønnak Batterier AS var et datterselskap av Anker Batterier AS. I 1985 ble selskapet privatisert som følge av regjeringens ønske om reduksjon av industrielt eierskap. Etter en kort periode som børsnotert selskap, hvor aksjemajoriteten ble kjøpt opp av profesjonelle investorer, ble det stiftet et nytt selskap Anker Sønnak AS som overtok den operative virksomheten i Anker og Sønnak. Dette selskapet ble solgt til Elektro Union senere Elektrisk Bureau (EB – senere del av ABB).

NYTT EIERSKAP
Det viste seg vanskelig å få lønnsomhet i selskapet og etter 2 år kom det finske selskapet Neste OY inn på eiersiden og overtok etter hvert alle aksjene i Anker Sønnak AS. Neste OY kontrollerte allerede de største batteriselskapene i Finland, Sverige og Danmark gjennom Neste Battery OY. Til tross for konsentrasjon av produksjonen til anleggene i Sverige og Norge innså Neste Battery etter hvert at produksjonsenhetene var for små til å kunne konkurrere med de store internasjonale aktørene. De måtte se etter kjøpere til batterivirksomheten. Det ble så inngått avtale med spanske Grupo Tudor om overtagelse av batterivirksomheten. Da de første 50 % av aksjene i Neste Battery OY ble solgt i 1990 ble produksjonen av start- og industribatterier i Horten og Oslo lagt ned. Fabrikken i Horten ble i 1997 spesialisert til produksjon av fremdriftsbatterier til undervannsbåter og har langsiktige kontrakter med Den norske Marine og andre lands mariner. Virksomheten har fra 1994 inngått i det amerikanske Exide konsernet sammen med sine nordiske søsterselskaper.

RINGEN ER SLUTTET
Exide Technologies ble grunnlagt i 1888 av Thomas Alva Edison og navnet er en forkortelse for ordene “Exellent Oxide” eller med norske ord, oksid av ypperste klasse. Dette er det samme Exide som ingeniør Sønnichsen inngikk kontrakt med for import av batterier rett etter første verdenskrig. Vi kan si at ringen er sluttet.

Selskapet skiftet navn til Exide Technologies AS i 2008 og er i dag Norges største leverandør av blyakkumulatorer og varemerket Sønnak er forsatt markedsledende på det norske markedet for start- og fritidsbatterier.

Virksomheten har i dag  lager og butikk av start- og industribatterier fra avdelinger i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø.