SØNNAK BILBATTERI POWERLINE

LVSV_17     LVSV_17

SØNNAK BILBATTERI POWERLINE

Sønnak Powerline Carbon Boost 2.0-batteriet lades opptil to ganger raskere på grunn av Exides egenutviklede bruk av karbontilsetningsstoffer på de negative platene. Denne teknikken ble oppdaget under utviklingen av AGM- og EFB-seriene, og førte til forbedret ladeaksept og betydelig redusert ladetid. Powerline Carbon Boost 2.0 er designet for å tåle ekstrem temperatur, energikrevende elektrisk utstyr og intensiv bykjøring.

Fordeler bilbatterier Sønnak Powerline;
›› Opplades opptil to ganger raskere enn andre standardbatterier
›› Den nyeste teknologien for økt robusthet og motstandskraft mot høye temperaturer
›› Oppdatert etikett på oversiden av batteriet – “CAUTION” – for å hindre at standardbatterier installeres i kjøretøy med Start-Stop-funksjon
›› 30 % ekstra starteffekt
›› Ideelt for velutstyrte kjøretøy med sterke motorer og store strømbehov
›› Perfekt for bykjøring og ekstreme værforhold
›› Utviklet etter erfaring med originalbatterier
›› Oppfyller samme krav som til originalbatterier
›› Bredt sortiment dekker ca 90% av bilparken

 
LVSV_3_8

 LVSV_3_10                   LVSV_15
 
UTEN CARBON BOOST                        MED CARBON BOOST

Platene er dekket av sulfat                Sulfatet reduseres med Carbon Boost-teknologien

 

Ved utlading dannes ikke-ledende sulfatkrystaller som
gradvis reduserer platenes elektriske ledeevne. På grunn av karbontilsetningen opprettholdes en bedre ledeevne under
utlading, noe som gjør at lademottakeligheten blir betydelig
bedre enn for batterier uten dette tillegget.

 

Sønnak bilbatteri powerline