SØNNAK BILBATTERI SUPERLINE

Bilbatteri Superline fra Sønnak

Bilbatteri  Superline er ett bedre bil batteri fra Sønnak. Batteriet har 15% ekstra startkraft og er ett universalbatteri for normalt bruksomeråde. Bilbatteri  superline har ett  komplett sortiment som dekker så å si 100% av bilparken. Konstruksjonen er basert på erfaringer fra originalbatterier for bilindustrien.

3DX-gitter er hemmeligheten i hvert Sønnak bilbatteri, også superline sortimentet. Det forsterkede 3D-ruternettet binder den aktive massen til maskene, og det gir god elektrisk ytelse og ett bilbatteri med lang levetid.

 

LVSV_3_12  LVSV_3_11