BATTERITESTERE

Exide har flere batteritestere i sitt sortiment.

Batteritestere som er til å teste batteri opp til og med 100 Ah for personbiler. BT-501, EBT-155 plus

Batteritester spesialutviklet for lette kjøretøy som MC, ATV, Snøscooter og plenklipper. EBT-BIKE

Batteritester for testing av tunge batterier,  for lastebiler, busser, anleggsmaskiner og båter – EBT-255

Elektronisk batteritester til en stadig mer kompleks kjøretøyteknologi – EBT965p