SLIK VINTERLAGRER DU STARTBATTERIER TIL LANDBRUKS- OG ENTREPENØRMASKINER

Startbatteriet i en landbruks- eller entreprenørmaskin som ikke anvendes eller vedlikeholdes over lang tid, kan gå i stykker før tiden.
– Det finnes ingen nøyaktig oversikt over hvor mange startbatterier som ødelegges uten grunn når traktorer og lignende maskiner står ubrukt over lengre tid, men andelen er betydelig. I de aller fleste tilfellene handler det om at batteriet ganske enkelt har blitt “glemt” og ikke har fått det nødvendige vedlikeholdet.

Sønnaks batteriråd for arbeidsmaskiner:
• Koble batteriet fra det elektriske systemet om maskinen skal stå ubrukt over lengre tid.
• Tørk av batteriet med en fuktig klut. Hold batteriet rent, og smør inn polene med fett for å beskytte mot oksidering.
• Lad batteriet helt opp om maskinen skal stå ubrukt over lengre tid.
• Oppbevar batteriet kjølig og tørt. Batteriets selvutlading blir lavere jo lavere temperaturen er. OBS! Batteriet skal ikke oppbevares i minusgrader.
• Vedlikeholdslad batteriet en eller to ganger i lagringsperioden om det skal lagres deler av året. Pass på å bruke en moderne kvalitetslader som lader batteriet helt opp uten å overlade det. Bruk en lader som er tilpasset det aktuelle batteriet.
 • Ved å fullade batteriet iblant med en ekstern, moderne batterilader også i perioder hvor maskinen er i bruk, forlenger du batteriets levetid og legger til rette for problemfri drift.
• Pass på at batteriet sitter helt fast, slik at det ikke kan bevege på seg. Ellers kan kabelfester og poler bli utsatt for belastning.

Fakta: Startbatterier til landbruks- og entreprenørmaskiner har en levetid på flere år, forutsatt at de brukes og behandles på riktig måte. Alle batterier har en viss selvutlading, og det fører til at hvilespenningen synker. Om hvilespenningen faller under 12,4 V, skal batteriet lades. Et utladet batteri kan faktisk fryse i stykker ved normale vintertemperaturer. Om batteriet ikke holdes fulladet, kan det bli sulfatert, og det reduserer batterikapasiteten.