Søk batteri til MC & Moped

SØK BATTERI TIL ALLE KJØRETØY ELLER PÅ DIMENSJON

Content

OPTIMAL LADESPENNING


Visste du at temperaturen i batteriet og omgivningen er viktig for at batteriet skal lades ordentlig?
De fleste blybatterier og ladere konstrueres etter standarder hvor temperaturen er ca +25°C
Dette betyr at om man lader batteriet i +25°C så er en optimal ladespenning på et vanlig standardbatteri ca 14.8 Volt, og for et AGM eller Gelbatteri er det ca 14.4 Volt
Når temperaturen synker så øker motstanden inne i batteriet. For å få en ordentlig lading må derfor spenningen økes. Motsatt effekt får man også hvis temperaturen er høyere enn ca +25°C. Da må ladespenningen senkes slik at batteriet ikke får en overlading som gir slitasje i batteriet og høyere vannforbruk
Vi anbefaler likevel ikke å lade batteriet med særlig mer enn ca 15,5 Volt fordi man blant annet vil beskytte det elektriske systemet i bilen

Batteriladerne fra Exide har automatisk temperaturkompensering som gir optimal lading i alle temperaturer og for alle batteriteknologier
Les mer her

Ved å dra temperaturen opp og ned i figuren til venstre så ser du hvilken ladespenning (Volt) som er optimalt for et blybatteri med de ulike batteriteknologiene
LADESPENNING
STANDARDBATTERI
15.55 V
LADESPENNING
AGM-BATTERI
15.15 V
LADESPENNING
GELBATTERI
15.15 V
Content

BATTERIKAPASITET


Et helt nytt fulladet blybatteri har 100% av sin kapasitet (Ah) ved ca +25°C

En kald vintermorgen når temperaturen kanskje ligger på -25°C vil du kun ha ca 55% av kapasiteten tilgjengelig i batteriet
Dette kommer av at den indre motstanden i batteriet øker jo kaldere det er.
I tillegg til en lavere kapasitet i batteriet vil også en bil gjerne ha kald motor med «seig» olje samt at man setter på varme og annet utstyr som trekker mye strøm. Det er derfor viktig at batteriet er i god kondisjon og at man har en god lader med temperaturkompensering tilgjengelig.
Med Sønnaks Carbon boost teknologi vil man også ha et batteri som har opptil 50% bedre lademottaklighet.

 

Ved å dra temperaturen opp og ned så ser du hvilken kapasitet et blybatteri har i de ulike temperaturene.
BATTERIKAPASITET 100.0 %
Content

Selvutlading av batterier i lager (når batteriet ikke er i bruk):
Ved å måle hvilespenningen (V) på batteriet kan man se graden av selvutlading. Selvutlading  på et rent og tørt batteri (uten krypstrømmer) , er i tid og %  konstant. Dette er uavhengig av hvor stort batteriet (Ah) er, men den påvirkes av temperaturen.

Utlading ved belastning/forbruk:
Ved en belastning/forbruk på batteriet, vil utladingstiden være avhengig av størrelsen (Ah). I eksemplet på neste side gjøres beregningen av selvutlading og belastning/forbruk ut fra et vanlig 70Ah bilbatteri.

 

Noen praktiske eksempel for bil og batterispenning:

Hvilespenning (V)
Kapasitet (Ah)
Kommentar

12,75 V
12,4 V
12,1 V
11,7 V
11,5 V

100 %
70 %
50 %
25 %
0 %

Fulladet
Ingen startproblem
Startproblem i kulde
Startproblem i varme
Tomt batteri

Gjør din beregning her

Batteriutlading. Her kan du se hvordan et 12 V blybatteri påvirkes av selvutlading, temperatur og strømforbruk
og når du bør lade batteriet for best mulig livslengde

Alle batterier har en viss selvutlading og den påvirkes av temperaturen i batteriet.
Et absolutt fulladet blybatteri holder en hvilespenning på ca 12,75 V. En hvilespenning på ca 12,5 V eller høyere, regnes som et bra ladet batteri. Hvis den går under 12,4 V i en lengre periode så akselererer sulfateringen og vanskeligjør ladingen.
Det er derfor viktig at batteriets hvilespenning holdes på et høyt nivå, også når batteriet ikke er i bruk. Dette gjelder for eksempel i fritidsbåter, motorsykler eller annet hvor sesongen er tidsbegrenset. Hvis man også belaster batteriet med et forbruk (alarm, lyspære, eller annet), vil batteriet gå raskere tom for strøm.
Et batteri som ikke er i bruk, bør forvares svalt og tørt.

1 Velg belastning/forbruk

Ingen belastning/forbruk (frakoblet Ca/Ca batteri)
Parkert bil, belastning f. eks. alarm eller klokke (70 Ah batteri)
Belastning 3 W, f.eks en lyspære (70 Ah batteri)
Belastning 35 W, f.eks. parkeringslys (70 Ah batteri)

2 Velg temperatur i figuren ved å dra den blå ruten opp og ned

3 Resultat

12,5 V / 80% Ah etter 7 måneder
12,4 V / 70% Ah etter 10 måneder
11,5 V / 0% Ah etter 36 måneder
Batteriets spenning (V) og kapasitet (Ah) i %
Tid
12.75 V
100% Ah
12.5 V
80% Ah
12.4 V
70% Ah
11.5 V
0% Ah
Ok
Bør lades
Må lades
12,5 V etter
7 måneder
Bør lades
12,4 V etter
10 måneder
Må lades
11,5 V etter
36 måneder
Tomt batteri
http://cwtworktools.com/